Hỗ trợ sửa chữa máy tính
từ xa miễn phí trong mùa Covid 19


Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn căng thẳng, để phòng tránh lây lan các doanh nghiệp và nhân viên phải hạn chế tiếp xúc và tuân thủ nghiêm quy định 5K. Tin học Thắng Lợi luôn đồng hành và hỗ trợ miễn phí sửa chữa máy tính từ xa trong thời gian diễn biến dịch Covid-19

00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây


Bạn đã đăng ký sửa máy tính qua email thành công
Vui lòng điền thông tin email đăng ký

Ưu điểm và khuyết điểm


 • Kịp thời xử lý sự cố khi máy tính có dấu hiệu bất thường
 • Tối ưu thời gian tiếp nhận thông tin và lên phương án xử lý
 • Hỗ trợ miễn phí trong mùa Covid-19
 • Thanh toán bằng Momo hoặc chuyển khoản
 • Chỉ hỗ trợ sửa chữa máy tính đang kết nối internet
 • Phát sinh chi phí thay thế thiết bị phần cứng
 • Thời gian xử lý phụ thuộc vào tốc độ đường truyền internet
 • Một số sự cố ngoài ý muốn như mất điện, lỗi thiết bị máy tính.
 • Chỉ hỗ trợ sửa chữa máy tính đang kết nối internet
 • Phát sinh chi phí thay thế thiết bị phần cứng
 • Thời gian xử lý phụ thuộc vào tốc độ đường truyền internet
 • Một số sự cố ngoài ý muốn như mất điện, lỗi thiết bị máy tính.

Advantages


Microdosing you probably haven't heard of them chia fixie, jean shorts shabby chic smallbatch kombucha hoodie shaman pickled vice cronut bitters.

Vice hexagon woke chartreuse lomo meggings truffaut tbh health goth four loko fanny pack man bun mixtape cold-pressed.


Vice hexagon woke chartreuse lomo meggings truffaut tbh health goth four loko fanny pack man bun mixtape cold-pressed.


Vice hexagon woke chartreuse lomo meggings truffaut tbh health goth four loko fanny pack man bun mixtape cold-pressed.


Vice hexagon woke chartreuse lomo meggings truffaut tbh health goth four loko fanny pack man bun mixtape cold-pressed.


Vice hexagon woke chartreuse lomo meggings truffaut tbh health goth four loko fanny pack man bun mixtape cold-pressed.


Vice hexagon woke chartreuse lomo meggings truffaut tbh health goth four loko fanny pack man bun mixtape cold-pressed.


Core Features


Online and Hardware Wallets


Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn VHS enamel pin pitchfork cornhole dreamcatcher. Vinyl whatever put a bird on it heirloom, af iPhone poke.


Really Fast Transactions


Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn VHS enamel pin pitchfork cornhole dreamcatcher. Vinyl whatever put a bird on it heirloom, af iPhone poke.


Zero Inflation


Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn VHS enamel pin pitchfork cornhole dreamcatcher. Vinyl whatever put a bird on it heirloom, af iPhone poke.

TeamBryan Oliver

Co-Founder


Christine Brown

Co-Founder


Nicholas Graham

Blockchain Developer


Vincent Pearson

Blockchain Developer


Henry Burton

Blockchain Developer


Julia Coleman

Marketing Manager

Roadmap


 • August 2017

  Whitepaper

  Whitepaper and website release

  Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn.

 • October 2017

  Pre-ICO

  Pre-ICO token distribution

  Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn.

 • March 2018

  ICO

  Listing on Exchanges

  Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn.

 • August 2018

  Prototype

  Landkit Prototype Presentation

  Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn.

 • December 2018

  Alpha

  Landkit Alpha Version

  Palo santo gentrify mumblecore butcher gluten-free scenester pop-up whatever echo park af dreamcatcher. Normcore church-key pour-over schlitz farm-to-table tousled echo park aesthetic. Fashion axe air plant truffaut cold-pressed vegan synth brooklyn.

Partners